17-03-2024 19:31

Ik gebruik de perl module HTML::Template  , maar die ontbreekt in het lijstje van aanwezige perl modules.

Kan deze op een of andere manier toegevoegd worden ?