31-03-2020 13:50

Mijn vraag gaat over het Concrete5 CMS.

Installeren van dit CMS op Vimexx gaat goed, maar het verwijderen van 'index.php' zodat de site naar PrettyURL's wordt gezet, werkt helemaal niet. Terwijl alle permissions zouden moeten kloppen

En mod_rewrite zou voor alle Vimexx sites moeten werken toch?

Dit is de inhoud van mijn htaccess bestand:

>>> For Apache <<<
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}/index.html !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}/index.php !-f
    RewriteRule . index.php [L]
</IfModule>

>>> For nginx <<<
location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

Is dit een bekend probleem?